Loading...
Projekte fotografike2023-07-18T10:05:20+00:00

Konkurs me fotografët profesionistë

Kjo thirrje është vetëm për fotografët profesionistë.

Secili mund të dërgojë deri 10 foto.

Tema: Në lëvizje (On the move)

Tirana Photo Festival 2023 mirëpret propozime nga fotografë profesionistë për programin e ekspozitave photo series. Tema “Ne levizje”. Secili projekt nuk duhet të ketë më shumë se 10 foto dhe një histori për të treguar përmes atyre fotove. Projekti mund te tregojë një temë që përfshin disa faza aksioni, lëvizjeje, ndryshimi.  Mund të jetë një seri fotosh të një vepre në proces dhe të përfunduar, portrete të njeriut në faza të ndryshme të jetës, progress, lëvizje, ndryshim, vijimësi e  jetës së përditshme etj.  Nje projekt do të shpallet fitues dhe do jetë pjesë e ekspozitës, gjatë ditëve të Tirana Photo Festival 2023.

Fotot mund të jenë bërë në gjithë botën

Fituesi do njoftohet në eventin e Tirana Photo Festival 2023

Afati i dërgimit: 25 Gusht