Konkurs për Video2023-07-18T10:14:00+00:00

Thirrje për video

Kjo thirrje është për video të shkurtra, një minutë me temën:

Në lëvizje ose On the Move!

Kjo thirrje është për video të shkurtra me drone me temën: “Ne levizje”. Droni sot është teknologjia që na sjell një pamje të panjohur të lumenjve, maleve, qyteteve, luginave. Kësaj here thirja është për përdoruesit e dronave, që të na sjellin Shqipërinë pa tregojnë pa kufij. Zona të paeksploruara, fshatra, bukuri të panjohura. Pjesa e brendshme e Shqipërisë mbetet e paeksploruar, janë vende të tëra që do të donim t’i zbulonim. Fshatrat po lëngojnë nga mungesa e zhvillimit dhe pse natyra është treguar bujare. Le të sjellim përmes videove një Shqipëri tjetër.  Fituesi shpallet në eventin e Tirana Photo Festival 2023

Aplikimet behen direkt te emaili i festivalit: [email protected]

Afati deri më 25 gusht

Me poshte videot fituese

Winner 2022

Green Albania